De Scarabee Health
Foundation (SHF) heeft tot doel
restauratie van littekens en
getransplanteerd huidweefsel
bij o.a. slachtoffers met
brandwonden financieel
mogelijk te maken.
De SHF werft fondsen om die
patienten te kunnen helpen
wiens verzekering niet voorziet
in wat onterecht als ‘niet medisch
noodzakelijk herstel’ wordt
beschouwd.

Restauratie richt zich vooralsnog
op hergroei van hoofdhaar,
wenkbrauwen, baard en snor.

Een uitgebreide beschrijving van onze doelstellingen vindt u onder Organisatie/Doel.

Organisatie

De Scarabee Health Foundation (SHF) is een stichting zonder winstoogmerken. Als zodanig voldoet zij aan door de wet gestelde eisen en kenmerken. De stichting is een zelfstandig opererende organisatie die samenwerkt met uiteenlopende partijen als (academische) ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, dermatologen en plastisch chirurgen.

Voor wie

De Scarabee Health Foundation richt zich op dit moment vooralsnog alleen op patiënten met duidelijk zichtbaar littekenweefsel op het hoofd en in het gelaat. Deze littekens kunnen uiteenlopende oorzaken hebben:
  • Brandwondenlittekens
  • Huidtransplantaties
  • (Verkeers) ongevallen
  • Oorlogshandelingen
  • Medische ingrepen

De littekens moeten de kwaliteit van leven sterk nadelig beïnvloeden of zelfs psychische problemen veroorzaken.

Indien aan deze criteria wordt voldaan dan moet de aanvrager aantonen dat de kosten van de benodigde behandeling(en) niet door de verzekering wordt gedekt.

Resultaten

In dit hoofdstuk ziet u een aantal uiteenlopende voorbeelden waarin littekens door middel van HaarStamcel Transplantatie® (HST) gemaskeerd werden.
(Bron en eigendom beelden: Hair Science Institute)

Het doel van HST kan tweeledig zijn:
  • Herstel van haargroei op haarloos (verlittekend) huidweefsel
  • Maskeren van littekens door herstel van haargroei

Met HST kunnen hoofdhaar, wenkbrauwen, snor en baard hersteld dan wel gecreëerd worden. De pijnloze techniek is zeer geavanceerd en geschikt voor mannen en vrouwen, ongeacht de leeftijd. Er zijn geen beperkingen als gevolg van etnische herkomst. De enige beperking zou sterk kroezend haar kunnen zijn.  
brandwond_4_voor_igli
brandwond_4_9_maanden_na_igli
wenkbrauwen_1_voor
wenkbrauwen_1_na